• Anshai Torah
 • Christ Church Plano
 • Christ United Methodist Church
 • Custer Road United Methodist Church *
 • First United Methodist Church Carrollton
 • First United Methodist Church of Plano *
 • Grace Bible Church
 • Grace Presbyterian Church
 • Legacy Church
 • Prestonwood Baptist Church
 • Richardson Seventh-Day Adventist
 • St. Andrew United Methodist Church
 • St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church
 • St. Mark the Evangelist Catholic Church
 • Suncreek United Methodist Church
 • Temple Shalom Dallas

* Sponsoring Church

b.-alyse-photography1